Jun Liu

发表

Shuwei Chen, Jun Liu, Vassilis G. Kaburlasos, 2020, J. Univers. Comput. Sci..

Kate Saenko, Jun Liu, Stan Sclaroff, 2020, 2020 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV).

Jun Liu, Dazi Li, Mingjie Yan, 2020, 2020 IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC).

Jun Liu, Lianglun Cheng, Jianhua Wang, 2020, J. Inf. Process. Syst..

Jun Liu, Xiaoying Zhang, Jibo Wei, 2019 .

Jun Liu, Xinran Ning, Yang Xu, 2020, J. Univers. Comput. Sci..

Jun Liu, Chenxu Wang, Xiaohong Guan, 2020 .

Jun Liu, Qi Jia, Wenxin Zhu, 2020, 2020 IEEE International Conference on Advances in Electrical Engineering and Computer Applications( AEECA).

Jun Liu, Minnan Luo, Zhen Peng, 2019, DASFAA.

Jun Liu, Xingxing He, Yingfang Li, 2021, Soft Comput..

Qing Li, Jun Liu, Rui Cao, 2020, Image Vis. Comput..

Jun Liu, Yang Xu, Shuwei Chen, 2021, Int. J. Approx. Reason..

Jun Liu, Yi Xiang, Xue Yang, 2019, International Journal of Theoretical Physics.

Fei Wang, Jie Zhang, Jun Liu, 2018, 2018 23rd Opto-Electronics and Communications Conference (OECC).

Jun Liu, Fan Jia, Xue-Cheng Tai, 2020, Inverse Problems & Imaging.

Jun Liu, Weijian Liu, Jiajun Li, 2021, 2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO).

Jun Liu, Weijian Liu, Danilo Orlando, 2020, IEEE Transactions on Signal Processing.

Jun Liu, Shouzhen Zhu, Ling Wei, 2019, 2019 IEEE 3rd International Electrical and Energy Conference (CIEEC).

Bo Hu, Jun Liu, Yukun Jin, 2019, 2019 International Conference on Computer Network, Electronic and Automation (ICCNEA).

Jun Liu, Haiyang Huang, Weihong Guo, 2020, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Jun Liu, Guanfeng Wu, Yang Xu, 2020, Appl. Intell..

Jun Liu, Haihui Huang, Xiuxiu Zhou, 2019, SmartBlock.

Jun Liu, Jiang Lin, Chao Duan, 2020, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy.

Kai Zhang, Jun Liu, Xiaoming Liu, 2017, J. Signal Process. Syst..

Jun Liu, Wei Wan, Jun Liu, 2019, Applied Mathematical Modelling.

Jun Liu, Haobo Li, Gong Shenghua, 2020, Electronics.

Huaping Liu, Jun Liu, Xiaoli Liu, 2020, 2005.12155.

Jun Liu, Jieping Ye, Jun Liu, 2009, ICML '09.

Xudong Jiang, Jun Liu, Xiaohong Wang, 2019, IEEE Transactions on Image Processing.

Jun Liu, Jun Luo, Jinchen Ji, 2020, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs.

Jun Liu, Qian Wu, Hewu Li, 2020, 2020 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC).

Jun Liu, Amir Zaimbashi, Mohammad Hassan Javidan, 2020, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Jun Liu, Zhibin Yin, Xianming Cheng, 2020, 2020 IEEE 3rd International Conference on Computer and Communication Engineering Technology (CCET).

Haihong Zhu, Lin Li, Jun Liu, 2020, J. Intell. Robotic Syst..

Jun Liu, Hongying Luo, Xuebin Li, 2020, J. Intell. Fuzzy Syst..

Jun Liu, Mauricio Perez, Alex C. Kot, 2019, IEEE Transactions on Multimedia.

Jiang Zhou, Jun Liu, Hewu Li, 2019 .

Jun Liu, Lei Jiang, Chuang Zhu, 2020, ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Jun Liu, Ang Liu, Richard David Evans, 2021, IEEE Transactions on Engineering Management.

Jun Liu, Jie Zhang, Hao Su, 2021, IEEE Internet of Things Journal.

Guangxia Xu, Jun Liu, Yanbing Liu, 2020, IEEE Network.

Jun Liu, Yang Liu, Zhuang Du, 2019, RSVT '19.

Lingling Zhang, Jun Liu, Minnan Luo, 2019, Pattern Recognit..

Jun Liu, Feng Li, Lingling Pan, 2019, 2019 IEEE 4th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC).

Jun Liu, Jun Luo, Jinchen Ji, 2021 .

Jun Liu, Feifei Gao, Jianwei Zhao, 2020, IEEE Wireless Communications Letters.

Jun Liu, Danilo Orlando, Alfonso Farina, 2020, IEEE Transactions on Signal Processing.

Jun Liu, Weijian Liu, Danilo Orlando, 2020, ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Jun Liu, Jialin Cai, Justin B. King, 2020, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering.

Chong Shen, Jun Liu, Jing Zhao, 2020, The Review of scientific instruments.

Jun Liu, Siyu Yang, Hewu Li, 2020, 2020 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC).

Jun Wang, Jun Liu, Shuai Wang, 2021, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

Jun Liu, Xiapu Luo, Ming Fan, 2020, IEEE Transactions on Reliability.

Jun Liu, Jie Zhou, Can Gao, 2020, IEEE Transactions on Image Processing.

Jun Liu, Xiyuan Chen, Jie Li, 2021, IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Jun Liu, Meng Wang, Bei Wu, 2020, IEEE transactions on neural networks and learning systems.

Jun Liu, Stephen L. Smith, Yiming Meng, 2020, 2021 European Control Conference (ECC).

Jun Liu, Xue-cheng Tai, Xiangyue Wang, 2020, Journal of Mathematical Imaging and Vision.

Jun Liu, Danilo Orlando, Giuseppe Ricci, 2020, IEEE Signal Processing Letters.

Li Wang, Jun Liu, Yong Qin, 2017 .

Jun Liu, Huosheng Hu, Xiaoyu Zhang, 2020, J. Syst. Control. Eng..

Jun Liu, Weijian Liu, Shengyin Sun, 2021, 2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO).

Jun Liu, Milad Farsi, Jun Liu, 2020, IFAC-PapersOnLine.

Jun Liu, Jian Li, Danilo Orlando, 2020, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Jun Liu, Hewu Li, Qi Zhang, 2000 .

Jun Liu, Andrew R. Teel, Xue-Fang Wang, 2021, IEEE Transactions on Automatic Control.

Jun Liu, Fuchun Peng, Vishal Kathuria, 2019, ArXiv.

Jérôme Jaffré, Jun Liu, Guy Chavent, 1996 .

Jun Liu, Haifeng Zhang, Dongyan Zhao, 2020, AIAM.

Jun Liu, Ting Yang, Yunshuo Li, 2019, 2019 IEEE 3rd International Electrical and Energy Conference (CIEEC).

Qingquan Li, Jiasong Zhu, Jonathan M. Garibaldi, 2020 .

Qing Li, Jun Liu, Rui Cao, 2020, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.

Jun Liu, He Zhang, Jun Liu, 2020, IEEE Transactions on Fuzzy Systems.

Christos Masouros, Jun Liu, Fan Liu, 2020, ArXiv.

Jun Liu, Jun Wan, Zhihui Lai, 2020, IEEE Transactions on Image Processing.

Jun Liu, Claire J. Tomlin, C. Tomlin, 2016 .