Zhi-Quan Luo

发表

Ivan Stojmenovic, Zhi-Quan Luo, Xu Li, 2015, IEEE Netw..

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Meisam Razaviyayn, 2011, 2011 Conference Record of the Forty Fifth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (ASILOMAR).

Andrea J. Goldsmith, Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, 2006, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Mostafa Kaveh, Paul A. Anghel, 2006, 2006 IEEE International Symposium on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Kaywan H. Afkhamie, 2000, 2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. No.00CH37100).

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Z. Luo, 2012, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, 2014, 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Hamid Krim, Tianfu Wu, 2018, 2018 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO).

Zhi-Quan Luo, Xiaodong Luo, Mikalai Kisialiou, 2009, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Mehran Nekuii, 2008, 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Marco Locatelli, 2017, IEEE Transactions on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Mohammadhadi Baligh, 2014, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi Ding, Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, 2001, 2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. No.01CH37221).

Zhi-Quan Luo, Minyue Fu, Carlos E. de Souza, 2001, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Ioannis D. Schizas, Georgios B. Giannakis, 2005, IEEE Transactions on Signal Processing.

Rabab K. Ward, Petar M. Djuric, Ling Guan, 2006 .

Andrea J. Goldsmith, H. Vincent Poor, Shuguang Cui, 2007, IEEE Transactions on Signal Processing.

Xiao-Ping Zhang, Zhi-Quan Luo, 1999, 1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings. ICASSP99 (Cat. No.99CH36258).

Zhi-Quan Luo, Mikalai Kisialiou, 2009, Encyclopedia of Optimization.

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Hongwei Liu, 2017, Math. Program..

Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, Qingjiang Shi, 2012, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Wei-Cheng Liao, 2013, 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Wei Liu, Ruoyu Sun, 2019, IEEE Transactions on Communications.

Zhi-Quan Luo, Shuzhong Zhang, Z. Luo, 2009, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Mehran Nekuii, 2011, IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Jong-Shi Pang, Z. Luo, 1994, Math. Program..

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Yu-Hong Dai, 2012, ICASSP.

Zhi-Quan Luo, Yonghong Liu, 2003, 2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings. (ICASSP '03)..

Zhi-Quan Luo, Kung Yao, Ta-Sung Lee, 2006, EURASIP J. Adv. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Shunsuke Hayashi, Z. Luo, 2009, IEEE Transactions on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Maziar Sanjabi, 2014, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Wei-Cheng Liao, 2015, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Yonina C. Eldar, Zhi-Quan Luo, Daniel P. Palomar, 2010 .

Stephen P. Boyd, Zhi-Quan Luo, Nan Zhang, 2016, 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Zhi-Quan Luo, Wenqiang Pu, Shunan Jiang, 2018, 2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP).

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Ruoyu Sun, 2014, ArXiv.

Zhi-Quan Luo, Shuzhong Zhang, Simai He, 2008, SIAM J. Optim..

Zhi-Quan Luo, Mikalai Kisialiou, Z. Luo, 2006, 2006 14th European Signal Processing Conference.

Zhi-Quan Luo, Mikalai Kisialiou, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Zhi-Quan Luo, Shuzhong Zhang, Jos F. Sturm, 2003, SIAM J. Optim..

John N. Tsitsiklis, Zhi-Quan Luo, J. Tsitsiklis, 1989, SIAM J. Comput..

Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, Rui Zhang, 2010, 2010 Conference Record of the Forty Fourth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers.

Zhi-Quan Luo, Xiaodong Luo, Mikalai Kisialiou, 2003, 2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings. (ICASSP '03)..

Zhi-Quan Luo, Keyvan Zarifi, Shahram Shahbazpanahi, 2004, 2004 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Jun Lu, Timothy N. Davidson, 2003, 2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings. (ICASSP '03)..

Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, Eleftherios Karipidis, 2006, 2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing Proceedings.

Zhi-Quan Luo, Alireza Razavi, Z. Luo, 2009, 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Eleftherios Karipidis, Nicholas D. Sidiropoulos, 2008 .

Zhi-Quan Luo, Minyue Fu, Yinyu Ye, 1998, J. Comb. Optim..

Zhi-Quan Luo, Hung-Wei Tseng, Meisam Razaviyayn, 2014, 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Ruoyu Sun, 2014, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, Eleftherios Karipidis, 2008, IEEE Transactions on Signal Processing.

Nikos D. Sidiropoulos, Alejandro Ribeiro, Zhi-Quan Luo, 2007, IEEE INFOCOM 2007 - 26th IEEE International Conference on Computer Communications.

Zhi-Quan Luo, Yuan Li, Susumu Yoshida, 2005, IEEE Transactions on Communications.

Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, Jin Jun Xiao, 2009 .

Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, Yinyu Ye, 2015, Math. Oper. Res..

Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, Hadi Baligh, 2013, 2013 IEEE 14th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, 2013, 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

John N. Tsitsiklis, Zhi-Quan Luo, J. Tsitsiklis, 1990, FOCS 1990.

Stephen P. Boyd, Zhi-Quan Luo, Nan Zhang, 2017, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Arindam Banerjee, Huahua Wang, 2014, NIPS.

Zhi-Quan Luo, Alireza Razavi, Z. Luo, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Zhi-Quan Luo, Mohamed E. M. Saad, 2002, Global Telecommunications Conference, 2002. GLOBECOM '02. IEEE.

Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, Alexey Krasnopeev, 2005, Proceedings. (ICASSP '05). IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2005..

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Nan Zhang, 2017, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Yonina C. Eldar, Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, 2007, J. Sel. Topics Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Bjorn Ottersten, Yang Yang, 2019, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Meisam Razaviyayn, 2014, 2014 IEEE 15th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Gang Wang, Zhi-Quan Luo, Kehu Yang, 2009, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Ruoyu Sun, 2012, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Zhi-Quan Luo, Hamid Krim, Tianfu Wu, 2019, 1904.11520.

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Kon Max Wong, 2000, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Ruoyu Sun, 2012, 2012 Conference Record of the Forty Sixth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (ASILOMAR).

Zhi-Quan Luo, Shuzhong Zhang, Z. Luo, 2008, IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing.

Paul Tseng, Zhi-Quan Luo, P. Tseng, 1992, Oper. Res. Lett..

Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, Z. Luo, 2005, IEEE Transactions on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Baldur Steingrimsson, 2003, IEEE International Conference on Communications, 2003. ICC '03..

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Hung-Wei Tseng, 2014, ICASSP 2014.

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Maziar Sanjabi, 2013, 2013 IEEE 14th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Kaywan H. Afkhamie, 2000, IEEE Trans. Signal Process..

John N. Tsitsiklis, Zhi-Quan Luo, J. Tsitsiklis, 1993, JACM.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Jong-Shi Pang, 2014, NIPS.

Zhi-Quan Luo, Sergiy A. Vorobyov, Yongwei Huang, 2019, ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Gongyun Zhao, Wai-Yin Shum, 2003, The Thrity-Seventh Asilomar Conference on Signals, Systems & Computers, 2003.

John N. Tsitsiklis, Zhi-Quan Luo, J. Tsitsiklis, 1986, 1986 25th IEEE Conference on Decision and Control.

Zhi-Quan Luo, Keyvan Zarifi, Shahram Shahbazpanahi, 2005, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Maziar Sanjabi, 2010, 2010 IEEE 11th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Zhen Lin, Zhi-Quan Luo, Wenqiang Pu, 2018, 2018 52nd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers.

Zhi-Quan Luo, Anthony Man-Cho So, Wing-Kin Ma, 2010, IEEE Signal Processing Magazine.

Stephen P. Boyd, Zhi-Quan Luo, Xinyue Shen, 2019, J. Optim. Theory Appl..

Zhi-Quan Luo, Shahram Shahbazpanahi, Ali Grami, 2008, 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Nihar Jindal, Z. Luo, 2006, 2006 IEEE International Symposium on Information Theory.

Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, Eleftherios Karipidis, 2007, IEEE Transactions on Signal Processing.

Frank Y. Li, Zhi-Quan Luo, Lei Jiao, 2011, 2011 IEEE 12th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications.

Zhi Ding, Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, 2005, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Wei Yu, Zhi-Quan Luo, Z. Luo, 2006, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Zhi-Quan Luo, Sergiy A. Vorobyov, Alex B. Gershman, 2002, 2002 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing.

Stephen P. Boyd, Zhi-Quan Luo, Stephen Boyd, 2008 .

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Kon Max Wong, 1999, 1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings. ICASSP99 (Cat. No.99CH36258).

Zhi-Quan Luo, M. Kaveh, P.A. Anghel, 2004, IEEE 5th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, 2004..

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Meisam Razaviyayn, 2014, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, 2017, 2017 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA).

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Ramy H. Gohary, 2003, GLOBECOM '03. IEEE Global Telecommunications Conference (IEEE Cat. No.03CH37489).

Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, 2004, International Symposium onInformation Theory, 2004. ISIT 2004. Proceedings..

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, 2013, 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Leandros Tassiulas, Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, 2009, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, 2012, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Shi-Quan Wu, 1994, Comput. Optim. Appl..

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Kon Max Wong, 2000, 2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. No.00CH37100).

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Boris Mariere, 2003, IEEE Trans. Signal Process..

Paul Tseng, Zhi-Quan Luo, P. Tseng, 1992, Math. Program..

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Yu-Hong Dai, 2011, 2011 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Zhi-Quan Luo, Ramy H. Gohary, Yao Huang, 2009, 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, Wenjun Xu, 2019, ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Hadi Baligh, 2011, 2011 45th Annual Conference on Information Sciences and Systems.

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Shahram Shahbazpanahi, 2003, 2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings. (ICASSP '03)..

Andrea J. Goldsmith, H. Vincent Poor, Shuguang Cui, 2006, 2006 IEEE International Conference on Communications.

Paul Tseng, Zhi-Quan Luo, Jong-Shi Pang, 2011, Math. Program..

Zhi-Quan Luo, Eloi Bosse, Lingjie Li, 1999, Defense, Security, and Sensing.

Zhi-Quan Luo, Pak-Chung Ching, Wing-Kin Ma, 2001, ICC 2001. IEEE International Conference on Communications. Conference Record (Cat. No.01CH37240).

Zhi-Quan Luo, Mohamed E. M. Saad, 2006, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Zhi-Quan Luo, Chong-Yung Chi, Tsung-Hui Chang, 2008, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Shahram Shahbazpanahi, Ali Grami, 2008, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Georgios B. Giannakis, Timothy N. Davidson, 2004, IEEE Transactions on Signal Processing.

Stephen P. Boyd, Zhi-Quan Luo, Alessandro Magnani, 2008, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Kon Max Wong, 2002, 2002 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Yu-Hong Dai, 2011, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Ahmed H. Tewfik, Seshan Srirangarajan, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Z. Luo, 2012, 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Qiang Li, 2013, 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Shiqian Ma, Zhi-Quan Luo, Xiangfeng Wang, 2014, 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Rick S. Blum, Zhi-Quan Luo, Yunmin Zhu, 2000, IEEE Trans. Autom. Control..

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Nan Zhang, 2018, 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi Ding, Zhi-Quan Luo, Ahmed A. Farid, 2005, Proceedings. (ICASSP '05). IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2005..

John N. Tsitsiklis, Zhi-Quan Luo, 1990, Proceedings [1990] 31st Annual Symposium on Foundations of Computer Science.

Zhi-Quan Luo, Éloi Bossé, Kon Max Wong, 2001, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part A.

Zhi-Quan Luo, Mihailo R. Jovanovic, Neil K. Dhingra, 2014, 53rd IEEE Conference on Decision and Control.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Meisam Razaviyayn, 2013, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Zhi-Quan Luo, Georgios B. Giannakis, Shuichi Ohno, 2002, 2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings. ICC 2002 (Cat. No.02CH37333).

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Shahram Shahbazpanahi, 2003, IEEE Trans. Signal Process..

Andrea J. Goldsmith, Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, 2006, IEEE Transactions on Signal Processing.

Andrea J. Goldsmith, Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, 2004, 2004 First Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor and Ad Hoc Communications and Networks, 2004. IEEE SECON 2004..

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Kon Max Wong, 1999, 1999 2nd IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (Cat. No.99EX304).

Zhi-Quan Luo, Nan Zhang, Mingyi Hong, 2017, 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Qu Jin, 1994, Proceedings of IEEE-SP International Symposium on Time- Frequency and Time-Scale Analysis.

Zhi-Quan Luo, Nihar Jindal, Jinjun Xiao, 2006, IEEE Globecom 2006.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Wei-Cheng Liao, 2018, IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks.

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Sharon Gannot, 2017, 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Ruoyu Sun, 2012, 2012 IEEE 13th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Zhi-Quan Luo, Jian-Kang Zhang, Timothy N. Davidson, 2002, ICASSP.

Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, 2005, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Ruoyu Sun, 2014, IEEE Signal Processing Magazine.

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Yu-Hong Dai, 2010, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Yao Morin, 2010, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Xiangfeng Wang, Mingyi Hong, 2014, 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Ghasem Mirjalily, 2003 .

Zhi-Quan Luo, Mikalai Kisialiou, Z. Luo, 2005, Proceedings. (ICASSP '05). IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2005..

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Yu-Hong Dai, 2011, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, Alexey Krasnopeev, 2005, EURASIP J. Wirel. Commun. Netw..

Zhi-Quan Luo, A. Swami, M. Gastpar, 2006 .

Zhi-Quan Luo, 2008, Handbook of Algorithms for Physical Design Automation.

Zhi-Quan Luo, Kehu Yang, Xiaomei Luo, 2012, 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Paul Tseng, Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, 2007, SIAM J. Optim..

Zhi-Quan Luo, Sergiy A. Vorobyov, Alex B. Gershman, 2003, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Yang Yu, Shuhua Yu, 2018, 2018 IEEE 10th Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM).

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, K. M. Wong, 2003, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Georgios B. Giannakis, Shuichi Ohno, 2006, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, 2006, IEEE Transactions on Signal Processing.

Ning Ma, Zhi-Quan Luo, Sergiy A. Vorobyov, 2004, IEEE Signal Processing Letters.

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Qu Jin, 1996, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Kehu Yang, Lizhong Jiang, 2011, 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Jun Lu, Z. Luo, 2003, Math. Program..

Augusto Aubry, Antonio De Maio, Zhi-Quan Luo, 2018, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Wei-Cheng Liao, 2014, 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi Ding, Zhi-Quan Luo, 2000, IEEE Trans. Commun..

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Qingjiang Shi, 2016, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Meisam Razaviyayn, 2012, SIAM J. Optim..

Zhi-Quan Luo, Tryphon T. Georgiou, Xianhua Jiang, 2012, IEEE Transactions on Signal Processing.

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, 2019, ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Fanhua Shang, James Cheng, 2018, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Zhi-Quan Luo, Mohamed E. M. Saad, 2004, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Leandros Tassiulas, Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, 2008, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Zhi-Quan Luo, Ioannis D. Schizas, Georgios B. Giannakis, 2006, 2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing Proceedings.

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, 2017, 2017 51st Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers.

Zhi-Quan Luo, Ramy H. Gohary, Yao Huang, 2009, 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Xu Li, Zhi-Quan Luo, Hang Zhang, 2013, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Zhi-Quan Luo, 2006, Fourth IEEE Workshop on Sensor Array and Multichannel Processing, 2006..

Zhi-Quan Luo, Sachin S. Sapatnekar, Jaskirat Singh, 2008, IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems.

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, 2018, 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Jos F. Sturm, 2002, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Mostafa Kaveh, Paul A. Anghel, 2006, 2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing Proceedings.

Zhi-Quan Luo, Yongchao Wang, Chris Gao, 2010, 2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, Qingjiang Shi, 2011, 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Kehu Yang, Shu Cai, 2011, 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Chong-Yung Chi, Li Deng, 2008, 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Leandros Tassiulas, Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, Z. Luo, 2005, IEEE Transactions on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, Kaywan H. Afkhamie, Z. Luo, 1995, 1995 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing.

John N. Tsitsiklis, Zhi-Quan Luo, J. Tsitsiklis, 1994, IEEE Trans. Inf. Theory.

Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, Z. Luo, 2004, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Ahmed H. Tewfik, Seshan Srirangarajan, 2008, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Zhi-Quan Luo, Hung-Wei Tseng, Meisam Razaviyayn, 2015, ArXiv.

Zhi-Quan Luo, Kaywan H. Afkhamie, 1999, 1999 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings. ICASSP99 (Cat. No.99CH36258).

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Z. Luo, 2012, Mathematical Programming.

Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, 2015, 2015 IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Maziar Sanjabi, 2012, 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Mohamed E. M. Saad, 2005, Journal of Lightwave Technology.

Zhi-Quan Luo, Georgios B. Giannakis, Shuzhong Zhang, 2005, Proceedings. International Symposium on Information Theory, 2005. ISIT 2005..

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Qu Jin, 1995, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, P. Tseng, P. Tseng, 1994, IEEE Trans. Autom. Control..

Ning Ma, Zhi-Quan Luo, Sergiy A. Vorobyov, 2003, 2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings. (ICASSP '03)..

Zhi-Quan Luo, Shunsuke Hayashi, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Jos F. Sturm, 2001, 2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. No.01CH37221).

Zhi-Quan Luo, Meisam Razaviyayn, Gennady Lyubeznik, 2011, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Wenqiang Pu, Zhen Lin, 2019, IEEE Signal Processing Letters.

Zhi-Quan Luo, Xiangfeng Wang, Mingyi Hong, 2013, Math. Program..

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Wei-Cheng Liao, 2015, 2015 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA).

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Zhiyong Yan, 2005, IEEE Transactions on Signal Processing.

Xu Wang, Zhi-Quan Luo, Hongwei Liu, 2012, IEEE Transactions on Signal Processing.

Nikos D. Sidiropoulos, Zhi-Quan Luo, 2006, IEEE Signal Processing Letters.

Zhi-Quan Luo, Jun Liu, Kon Max Wong, 2005, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Zhi-Quan Luo, Timothy N. Davidson, Boris Maricic, 2001, 2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. No.01CH37221).

Zhi-Quan Luo, Nobuo Yamashita, Z. Luo, 2004, Optim. Methods Softw..

Zhi-Quan Luo, Yun-Bin Zhao, Z. Luo, 2017, Math. Oper. Res..

Wei Yu, Zhi-Quan Luo, Ness B. Shroff, 2006 .

Zhi-Quan Luo, Chen He, Qingjiang Shi, 2011, 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Sachin S. Sapatnekar, Jaskirat Singh, 2005, Proceedings. 42nd Design Automation Conference, 2005..

Zhi-Quan Luo, Tryphon T. Georgiou, Xianhua Jiang, 2008, 2008 47th IEEE Conference on Decision and Control.

Zhi-Quan Luo, Jong-Shi Pang, Z. Luo, 2006, EURASIP J. Adv. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Mohamed E. M. Saad, 2004, IEEE Global Telecommunications Conference, 2004. GLOBECOM '04..

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, 2015, 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, Z. Luo, 2013, IEEE Transactions on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, Ming Jiang, Jinjun Xiao, 2009, 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, Qu Jin, 1994, Proceedings of IEEE-SP International Symposium on Time- Frequency and Time-Scale Analysis.

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Qingjiang Shi, 2012, IEEE Transactions on Signal Processing.

Tao Zhang, Zhi-Quan Luo, Jinjun Xiao, 2011, 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Hongwei Liu, 2017, 2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Ruoyu Sun, Z. Luo, 2014, 2015 IEEE 56th Annual Symposium on Foundations of Computer Science.

Zhi-Quan Luo, Antonio De Maio, Shuzhong Zhang, 2009, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Éloi Bossé, Timothy N. Davidson, 2002, SIAM J. Optim..

Zhi-Quan Luo, Shuzhong Zhang, 1999, Comput. Optim. Appl..

Zhi-Quan Luo, Yun-Bin Zhao, Houyuan Jiang, 2017, Math. Oper. Res..

José M. F. Moura, Shuguang Cui, Zhi-Quan Luo, 2016 .

Zhi-Quan Luo, Pak-Chung Ching, Wing-Kin Ma, 2002, IEEE Trans. Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Yuan Li, Z. Luo, 2002, 2002 IEEE International Conference on Communications. Conference Proceedings. ICC 2002 (Cat. No.02CH37333).

Zhi-Quan Luo, Ya-Feng Liu, Mingyi Hong, 2013, IEEE Transactions on Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Wenbo Zhang, Alireza Razavi, 2013, IEEE Transactions on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, Georgios B. Giannakis, Jinjun Xiao, 2007, IEEE Signal Processing Letters.

Zhi-Quan Luo, Navid Reyhanian, Z. Luo, 2021, IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing.

Zhi-Quan Luo, Hamid Farmanbar, Navid Reyhanian, 2021, ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Qingjiang Shi, Ying Li, 2021, 2021 IEEE 22nd International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Zhi-Quan Luo, Hamid Krim, Tianfu Wu, 2021, Signal Process..

Zhi-Quan Luo, Wei-Kun Chen, Ya-Feng Liu, 2021, ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Zhi-Quan Luo, Qingjiang Shi, Ying Li, 2021, 2021 IEEE 22nd International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC).

Zhi-Quan Luo, Ghasem Mirjalily, Mina Asgarian, 2021, IEEE Communications Letters.

Zhi-Quan Luo, Wei-Kun Chen, Antonio De Domenico, 2021, IEEE Transactions on Network and Service Management.

Zhi-Quan Luo, Tsung-Hui Chang, Songyang Ge, 2021, ArXiv.

Zhi-Quan Luo, Yun-Bin Zhao, Z. Luo, 2021, ArXiv.

Zhi-Quan Luo, Kaiming Shen, Xin Li, 2021, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Zhi-Quan Luo, Georgios B. Giannakis, Timothy N. Davidson, 2001 .

Zhi-Quan Luo, Georgios B. Giannakis, Alejandro Ribeiro, 2006 .

Zhi-Quan Luo, Jin-Jun Xiao, 2005, 1st IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing, 2005..

Zhi-Quan Luo, Z. Luo, D. Taylor, 1995, Proceedings of 1995 IEEE International Symposium on Information Theory.

Zhi-Quan Luo, M.E.M. Saad, 2003, IEEE International Conference on Communications, 2003. ICC '03..

Zhi-Quan Luo, Mingyi Hong, Wei-Cheng Liao, 2014 .

Zhi-Quan Luo, Anthony Man-Cho So, Wing-Kin Ma, 2009 .

Zhi-Quan Luo, Jing Liu, Kon Max Wong, 2002, Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop Proceedings, 2002.

Zhi-Quan Luo, Wing-Kin Ma, Timothy N. Davidson, 2001, 2001 IEEE Third Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC'01). Workshop Proceedings (Cat. No.01EX471).

Zhi-Quan Luo, Kon Max Wong, K. M. Wong, 2003, 2003 4th IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications - SPAWC 2003 (IEEE Cat. No.03EX689).

Zhi-Quan Luo, Simai He, Shuzhong Zhang, 2011 .

Zhi-Quan Luo, Jong-Shi Pang, Daniel Ralph, 1996 .

Zhi-Quan Luo, Simai He, Shuzhong Zhang, 2008 .

Zhi-Quan Luo, Kehu Yangy, 2008, 2008 IEEE Radar Conference.

Zhi-Quan Luo, J.P.Y. Lee, J. Liu, 1998, Ninth IEEE Signal Processing Workshop on Statistical Signal and Array Processing (Cat. No.98TH8381).