Jun Zhang

发表

Jun Zhang, Shunliang Huang, 2010, 2010 8th World Congress on Intelligent Control and Automation.

Jun Zhang, Bing Wang, Peng Chen, 2016, Int. J. Data Min. Bioinform..

Wei-jie Yu, Jun Zhang, Wei-neng Chen, 2017, Appl. Soft Comput..

Jun Zhang, Ronghui Zhan, Shengqi Liu, 2012 .

Zhiwen Yu, Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Feng Zhao, Jun Zhang, Ya-Hui Jia, 2019, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Ying Lin, Jun Zhang, 2008, 2008 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

Jun Zhang, Tianlong Gu, Sam Kwong, 2019, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Jianbo Gao, Matthew G. Fleming, 2002 .

Jun Zhang, Ying Gao, Tianlong Gu, 2021, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems.

Jun Zhang, Henry Shu-Hung Chung, Yue-jiao Gong, 2012, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Jun Zhang, Ming Zhang, Wei Zheng, 2014 .

Jun Zhang, Okyay Kaynak, Zhi-hui Zhan, 2010, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Meie Shen, Wei-jie Yu, Jun Zhang, 2014, IEEE Transactions on Cybernetics.

Ning Ma, Jun Zhang, Wei-neng Chen, 2017, GECCO.

Jun Zhang, Jing Xiao, Zhi-hui Zhan, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jiannong Cao, Jun Zhang, Miao Xiong, 2013, 2013 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

Meie Shen, Jun Zhang, Yun Li, 2013, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2015, 2015 Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI).

Rocco Aversa, Jun Zhang, Flora Amato, 2013, Lecture Notes in Computer Science.

Jun Zhang, Siu-Ming Yiu, Zoe Lin Jiang, 2020, ICA3PP.

Jun Zhang, Ying Lin, Zhi-hui Zhan, 2013, 2013 IEEE Symposium on Swarm Intelligence (SIS).

Jun Zhang, Henry Shu-Hung Chung, Jinghui Zhong, 2005, GECCO '05.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Rui-zhang Huang, 2009, GECCO '09.

Jun Zhang, Ying Lin, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Zhifang Liu, 2008, 2008 Congress on Image and Signal Processing.

Meie Shen, Jun Zhang, Okyay Kaynak, 2013, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Jinghui Zhong, 2011, 2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation (CEC).

Wei-jie Yu, Jun Zhang, Wei-neng Chen, 2013, GECCO '13.

Jun Zhang, Qingwei Gao, Zhan-Li Sun, 2012, IEEE Signal Processing Letters.

Zhiwen Yu, Jun Zhang, Guoqiang Han, 2015, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Jun Zhang, Yu Liu, Ying Lin, 2013, 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics.

Jun Zhang, Guangming Song, Wei Liu, 2012 .

Jun Zhang, Fuxiang Wang, Xiaoyan Luo, 2012 .

Jun Zhang, Ying Lin, Zhi-hui Zhan, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jun Zhang, Henry Shu-Hung Chung, Wei-neng Chen, 2010, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Aggelos K. Katsaggelos, Jun Zhang, J. C. Rutledge, 2002, Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop Proceedings, 2002.

Jun Zhang, Jing Xue, Ning Ning, 2009, 2009 Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation.

Jun Zhang, Junfeng Xia, Lin Yuan, 2013, 2013 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine.

Jun Zhang, Christopher Leckie, Sutharshan Rajasegarar, 2017, AusDM.

Yuan Zhang, Jun Zhang, Jing Xiao, 2007, Third International Conference on Natural Computation (ICNC 2007).

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Wen-Xiao Zhang, 2016, 2016 Eighth International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI).

Yilong Yin, Jun Zhang, Chih-Min Lin, 2016, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yun Li, 2015, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Xiaomin Hu, 2010, 2010 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

Wei Luo, Jun Zhang, Yang Xiang, 2018, IEEE Transactions on Industrial Informatics.

Jun Zhang, Jing Xiao, Ying Lin, 2008, Appl. Math. Comput..

Jun Zhang, Yun Li, Wei-neng Chen, 2016, 2016 Eighth International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI).

Jun Zhang, Jian Ma, Pak-Lok Poon, 2009, ICIC.

Yi Li, Jun Zhang, Yue-jiao Gong, 2011, 2011 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics.

Jian-Huang Lai, Jian Huang, Jun Zhang, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jun Zhang, Tianlong Gu, Wei-Neng Chen, 2019, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Tao Huang, Jian Huang, Jun Zhang, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jun Zhang, Yulong Xun, 1998, Asia-Pacific Environmental Remote Sensing.

Jun Zhang, Tianlong Gu, Sam Kwong, 2019, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems.

Jun Zhang, Jing Xiao, YuPing Yan, 2009, Appl. Math. Comput..

Jun Zhang, Kaibin Huang, Guangxu Zhu, 2018, IEEE Transactions on Wireless Communications.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Jing-Jing Li, 2014, 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jun Zhang, Yuan Yuan, Shu Qun Lu, 2011 .

Jun Zhang, Jiri Vala, Shankar Sastry, 2003, Physical review letters.

Hareton K. N. Leung, Jane You, Zhiwen Yu, 2016, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Jun Zhang, Armin Seyfried, Shuchao Cao, 2016 .

Jun Zhang, Xiaomin Hu, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Wai-Lun Lo, Henry Shu-Hung Chung, 2008, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Wen-liang Zhong, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Jun Zhang, 2009, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Ni Chen, 2015, Signal Process..

Jun Zhang, Du Zhe, DeZhi Zhang, 2018, 2018 Asia Communications and Photonics Conference (ACP).

Jun Zhang, Chun-Hou Zheng, Yi-Fu Hou, 2016, Neurocomputing.

Jun Zhang, Xiaoshuang Xu, Feng Wang, 2007, 2007 First IEEE International Symposium on Information Technologies and Applications in Education.

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Jun Zhang, 2013, IEEE Transactions on Software Engineering.

Jian Huang, Jun Zhang, Wen-liang Zhong, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yun Li, 2015, 2015 International Conference on Cloud Computing Research and Innovation (ICCCRI).

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Zi-Jia Wang, 2015, 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Xiao Fang Liu, 2015, GECCO.

Jun Zhang, Jing Xue, Ning Ning, 2010, 2010 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation.

Aggelos K. Katsaggelos, Jun Zhang, A. Katsaggelos, 1998 .

Jun Zhang, Zheng-zui Li, Yue-bo Xie, 2010, Other Conferences.

Jun Zhang, Zhi Wei, Xiaomin Hu, 2005, ICNC.

Jun Zhang, Andreas Schadschneider, Armin Seyfried, 2014 .

Jun Zhang, Henry Shu-Hung Chung, Angus K. M. Wu, 2001, ISCAS 2001. The 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (Cat. No.01CH37196).

Jun Zhang, Jing Xue, Ning Ning, 2010, 2010 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation.

Zhiwen Yu, Wei-jie Yu, Jun Zhang, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Qingfu Zhang, Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2015, Appl. Soft Comput..

Liang Yin, Jun Zhang, Xiaomin Hu, 2013, GECCO '13 Companion.

KyoungOk Kim, Masayuki Takatera, Jun Zhang, 2015 .

Jun Zhang, Houda Labiod, Heng Chuan Tan, 2016, 2016 International Conference on Security of Smart Cities, Industrial Control System and Communications (SSIC).

Jun Zhang, Jingjing Li, Ying Lin, 2014, GECCO.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yue-jiao Gong, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yuan-Long Li, 2013, GECCO '13 Companion.

Zhen Wang, Jun Zhang, Xi Zheng, 2016, Appl. Math. Comput..

Jun Zhang, Yue-jiao Gong, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Ying Lin, Zhi-hui Zhan, 2011, IEEE Computational Intelligence Magazine.

Liujuan Cao, Rongrong Ji, Qionghai Dai, 2015, 3DOR@Eurographics.

Jun Zhang, Mingxia Liu, Yi Zhen, 2019, Multimedia Systems.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yun Li, 2008, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yun Li, 2015, 2015 21st International Conference on Automation and Computing (ICAC).

Jun Zhang, Ni Chen, Jun Zhang, 2011, GECCO '11.

Jun Zhang, Henry Shu-Hung Chung, Wei-neng Chen, 2010, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Wei-jie Yu, Jun Zhang, Yue-jiao Gong, 2018, Inf. Sci..

Jun Zhang, Xianping Fu, Xueyan Ding, 2018, 2018 OCEANS - MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO).

Jun Zhang, Yun Li, Xiaomin Hu, 2008, Computational Intelligence in Biomedicine and Bioinformatics.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yun Li, 2015, IEEE Transactions on Cybernetics.

Hui Li, Jun Zhang, Hong-Zhao Yuan, 2010, 2010 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation.

Wei-jie Yu, Jun Zhang, 2010, GECCO '10.

Jun Zhang, Yun Li, Henry Shu-Hung Chung, 2012, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Xuan Tan, 2005, International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation and International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce (CIMCA-IAWTIC'06).

Jun Zhang, Jean-Baptiste Thibault, Jun Wang, 2011, Medical Imaging.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Wei-neng Chen, 2015, 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence.

Hong Wang, Jun Zhang, Lin Zhang, 2013 .

Jun Zhang, Tianyu Wang, Xiaoqian Sun, 2017 .

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Yun Li, 2015, ACM Comput. Surv..

Jun Zhang, Xiaomin Hu, 2012, 2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC).

Jun Zhang, Xianbin Cao, Kaiquan Cai, 2016 .

Wei-jie Yu, Jun Zhang, Ying Lin, 2013, 2013 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Scheduling (CISched).

Zhen Wang, Jun Zhang, Yongfeng Zhi, 2016, Appl. Math. Comput..

Jun Zhang, Jing-Jing Li, Ya-Hui Jia, 2014, SEAL.

Jun Zhang, Jian Weng, Tianlong Gu, 2017, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

Jian Huang, Jun Zhang, Ying Lin, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Zhiwen Yu, Wei-jie Yu, Jun Zhang, 2017, 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2008, ANTS Conference.

Jun Zhang, Yicong Zhou, Jing-Jing Li, 2016, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Yun Li, Xiaomin Hu, 2008, Journal of Computer Science and Technology.

Jun Zhang, Ying Lin, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Yuan Shi, 2009, 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Wei-neng Chen, 2014, 2014 IEEE Symposium on Swarm Intelligence.

Jun Zhang, Wen Shi, Wei-neng Chen, 2016, 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).

Jun Zhang, Wai-Lun Lo, Henry Shu-Hung Chung, 2007, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Yan Yu, Xiaonan Luo, 2010, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Wei-jie Yu, Jun Zhang, Xiaomin Hu, 2009, 2009 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

Jun Zhang, Yun Li, Yue-jiao Gong, 2014, 2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC).

Jun Zhang, Hongxia Xia, Huazhu Song, 2010, 2010 Asia-Pacific Conference on Power Electronics and Design.

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Qiang Yang, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jun Zhang, Jie Dong, Kai Xiang Peng, 2010 .

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Yue-jiao Gong, 2013, GECCO.

Jun Zhang, Jing Xiao, Ying Lin, 2007, Third International Conference on Natural Computation (ICNC 2007).

Jun Zhang, Brahim Bensaou, Houda Labiod, 2019, IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS).

Jun Zhang, Jing Xiao, Zhi-hui Zhan, 2012, 2012 Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Wei-neng Chen, 2014, 2014 10th International Conference on Natural Computation (ICNC).

Jun Zhang, Yonggang Wen, Han Hu, 2016, 1608.04171.

Jun Zhang, Dagui Huang, 2004, 2004 International Conference on Intelligent Mechatronics and Automation, 2004. Proceedings..

Jun Zhang, Ying Lin, Yue-jiao Gong, 2015, 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence.

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Yue-jiao Gong, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Wei-neng Chen, 2017, 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC).

Jun Zhang, Lyes Khoukhi, Véronique Vèque, 2018, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Jun Zhang, C. L. Philip Chen, Yun Li, 2017, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Tianlong Gu, Huaxiang Zhang, 2019, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Ou Liu, 2009, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Xiaomin Hu, Yuan-Long Li, 2009, 2009 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

Jun Zhang, Xiaomin Hu, Jun Zhang, 2013, 2013 Ninth International Conference on Computational Intelligence and Security.

Jun Zhang, Liming Zhang, Xiaomin Hu, 2009, EvoWorkshops.

Jun Zhang, Hao Zhou, Haodong Yang, 2019, IET Comput. Vis..

Jonathan Oliver, Jun Zhang, Lei Pan, 2019, Concurr. Comput. Pract. Exp..

Jun Zhang, Jinghui Zhong, Min Gu, 2005, International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation and International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce (CIMCA-IAWTIC'06).

Jun Zhang, Mohan Sarovar, Lishan Zeng, 2015 .

Zhen Wang, Jun Zhang, Yongfeng Zhi, 2015, Appl. Math. Comput..

Jun Zhang, Jing Xiao, Weigang Wu, 2009, 2009 International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition.

Jun Zhang, Ying Lin, Lu-kai Lan, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jun Zhang, Yue-jiao Gong, Yu-Hui Zhang, 2015, 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence.

Jun Zhang, Yang Yu, Wei-neng Chen, 2007, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Wei-neng Chen, 2012, 2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC).

Jun Zhang, Shuohao Li, Haodong Yang, 2019, J. Intell. Fuzzy Syst..

Jun Zhang, Zhiyin Yang, Xuqiang Li, 2006 .

Jun Zhang, Houda Labiod, Ghassen Chaabane, 2020, 2020 IFIP Networking Conference (Networking).

Yong Tang, Jun Zhang, Jing Xiao, 2010, Expert Syst. Appl..

Jun Zhang, Yahui Li, Tairen Sun, 2016, 2016 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference (CGNCC).

Jun Zhang, Jinwen Tian, Xiaomao Liu, 2018, International Symposium on Multispectral Image Processing and Pattern Recognition.

Yuren Zhou, Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2016, IEEE Transactions on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Guan Yu, Zhaojun Wang, 2013, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Jun Zhang, Qiang Wu, Qiang Wu, 2009, 2009 International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering.

Jun Zhang, Yun Li, Henry Shu-Hung Chung, 2010, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics).

Jun Zhang, Hui Wang, Weiwei Zhou, 2018, 2018 IEEE 43rd Conference on Local Computer Networks (LCN).

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Qiang Yang, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jun Zhang, Jing Xiao, Weigang Wu, 2009, 2009 International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition.

Jun Zhang, Jinghui Zhong, Xiaomin Hu, 2006, 2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Yuan-Long Li, 2012, GECCO '12.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Ke-Jing Du, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Jun Zhang, Brahim Bensaou, Houda Labiod, 2020, ICC 2020 - 2020 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Jun Zhang, Wei-neng Chen, Xu-Long Zeng, 2015, 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics.

Jun Zhang, Yue-jiao Gong, Ou Liu, 2009, 2009 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics.

Jun Zhang, Min Chen, Dagui Huang, 2004, 2004 International Conference on Intelligent Mechatronics and Automation, 2004. Proceedings..

Jun Zhang, Wai-Lun Lo, Henry Shu-Hung Chung, 2003, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Sheng Wen, Jun Zhang, Qing-Long Han, 2020, Proceedings of the IEEE.

Jun Zhang, Ying Lin, 2013, GECCO '13 Companion.

Jun Zhang, Yue-jiao Gong, Jun Zhang, 2013, GECCO '13.

Jane You, Zhiwen Yu, Jun Zhang, 2016, Pattern Recognit..

Jun Zhang, Peter Han Joo Chong, Houda Labiod, 2015, 2015 International Conference on Cyber Security of Smart Cities, Industrial Control System and Communications (SSIC).

Jun Zhang, Zhiwen Pan, Wen Ji, 2018, International Journal of Crowd Science.

Jun Zhang, Jinghui Zhong, Jun Zhang, 2011, GECCO '11.

Meie Shen, Jun Zhang, Okyay Kaynak, 2012, IEEE Transactions on Industrial Informatics.

Jun Zhang, Jing Xiao, Henry Shu-Hung Chung, 2009, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews).

Jun Zhang, Weigang Wu, Zhiwei Yang, 2013, 2013 42nd International Conference on Parallel Processing.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Qing Li, 2016, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2011, 2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation (CEC).

Yu Guo, Jun Zhang, Wei-neng Chen, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2012, GECCO '12.

Jane You, Zhiwen Yu, Jun Zhang, 2017, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Meie Shen, Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, 2014, IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Ling Yuan, Jun Zhang, Jing Xiao, 2008, 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jun Zhang, Xianbin Cao, Kaiquan Cai, 2012 .

Jun Zhang, Tao Gao, Zheng-guang Liu, 2009 .