Guo-An Chen

发表

Xiaohu You, Xiqi Gao, Ming Chen, 2005, IEEE Commun. Mag..

Shixin Cheng, Xiao-Hu Yu, Guo-An Chen, 1995, IEEE Trans. Neural Networks.

Guo-An Chen, Hong Wen, Zhen-Caizhu, 2007, 2007 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition.

Deanna Needell, Guo-An Chen, D. Needell, 2014 .

Xiao-Hu Yu, Guo-An Chen, Xiao-Hu Yu, 1997, Neural Networks.

Xiao-Hu Yu, Guo-An Chen, 1995, Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks.