A. E. Vries

发表

A. E. Vries, A. Haring, W. Slots, 1956 .

A. E. Vries, M. Szymoński, H. Overeijnder, 1978 .

A. E. Vries, M. Szymoński, H. Overeijnder, 1978 .

A. E. Vries, M. Szymoáski, 1981 .

D. J. Oostra, A. E. Vries, A. Haring, 1987 .

A. E. Vries, A. Haring, R. Pȩdrys, 1984, Nature.

A. E. Vries, G. V. Veen, T. Baller, 1983 .

A. E. Vries, M. Szymoński, 1977 .

A. E. Vries, A. Haring, R. Pȩdrys, 1981 .

D. J. Oostra, L. Calcagno, A. E. Vries, 1986 .

A. E. Vries, R. D. Jonge, M. G. Tenner, 1986 .

A. E. Vries, G. V. Veen, T. Baller, 1985 .

A. E. Vries, M. Vries, G. V. Veen, 1982 .