Yi Sun

发表

Yang Chen, Yi Sun, Xiao-liang Luo, 2011, Applied Optics and Photonics China.

Yi Sun, 1998, Conference Record of Thirty-Second Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers (Cat. No.98CH36284).

Yi Sun, Shuang Song, Hongliang Ren, 2016, IEEE Robotics and Automation Letters.

Yi Sun, Marcelo H. Ang, Miao Li, 2020 .

Lijun Yin, Yi Sun, 2005, 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05) - Workshops.

Shaun J. Canavan, Xing Zhang, Lijun Yin, 2012, 2012 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops.

Yi Sun, Haider Abbas, Yin Zhang, 2019, Electron. Mark..

Yi Sun, Min Zhang, Xiaoning Shen, 2016, 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Yang Yang, Yi Sun, Shugen Ma, 2016, Robotics and biomimetics.

Min Liu, Yi Sun, Daming Shi, 2013, 2013 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Yi Sun, Hongliang Ren, Chwee Ming Lim, 2015, 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Yi Sun, Steve Uhlig, Yue Zhang, 2015, ArXiv.

Yi Sun, Felix F. Wu, Yunhe Hou, 2010, 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences.

Xiaogang Wang, Yi Sun, Xiaoou Tang, 2016, 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Nitish V. Thakor, Yi Sun, Hongliang Ren, 2016, 2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob).

Yi Sun, Zhanjiang Zhi, 2012, Int. J. Image Graph..

Yi Sun, Li Chen, Shugen Ma, 2017, 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA).

Yi Sun, Xueliang Huang, Zhechen Huang, 2013, 2013 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC).

Yi Sun, Robert Aboolian, Gary J. Koehler, 2009, Eur. J. Oper. Res..

Tom Schaul, Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, 2009, ICML '09.

Yi Sun, Jun Cheng, Xiaojun Chen, 2015, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.

Yi Sun, Junmin Shi, 2007, 2007 41st Annual Conference on Information Sciences and Systems.

Yi Sun, Shugen Ma, Wenchuan Jia, 2017, 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA).

Yi Sun, Wenchuan Jia, Tianhao Chen, 2018, 2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Yi Sun, Shugen Ma, Yayi Shen, 2017, IEEE Robotics and Automation Letters.

Weiqiang Wang, Yi Sun, Jian Lin, 2010, 2010 International Conference on Computational Intelligence and Security.

Bin Li, Yi Sun, Xuejing Wang, 2017, 2017 2nd International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE).

Weishan Zhang, Yi Sun, Su Yang, 2017, Proc. ACM Interact. Mob. Wearable Ubiquitous Technol..

Wen Qu, Yi Sun, Zheng Chen, 2017, J. Vis. Commun. Image Represent..

Lijun Yin, Yi Sun, 2008, 2008 19th International Conference on Pattern Recognition.

Yi Sun, Yan Yang, Xiaopeng Hu, 2011 .

Yi Sun, Gangtao Han, Xiaomin Mu, 2018, 2018 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC).

Yi Sun, Su Yang, Jun Gao, 2016, 2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData).

Yi Sun, Marco Zaffalon, Alessandro Antonucci, 2010, Int. J. Approx. Reason..

Bei Yu, Yi Sun, Jun Luo, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Yi Sun, Jian Lu, Weidong Hu, 2019, Signal Process. Image Commun..

Yi Sun, Björn Engquist, Russel E. Caflisch, 2011, Multiscale Model. Simul..

Miao Pan, Li Yan, Yi Sun, 2018, 2018 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC).

Bin Li, Yi Sun, Bin Yang, 2017, 2017 6th International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT).

Xiaolin Hu, Yi Sun, 2007, 2007 Winter Simulation Conference.

Ning Yang, Peng Qi, Yi Sun, 2018, 2018 IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids).

Yi Sun, Alan McCurdy, Robert Lingle, 2008 .

Yi Sun, N. Davey, M. Robinson, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, 2005..

Yi Sun, Guiping Su, Shiwei Ye, 2016, 2016 International Conference on Behavioral, Economic and Socio-cultural Computing (BESC).

Yi Sun, Jizhong Xiao, Xiaochen Zhang, 2011, 2011 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation.

Yi Sun, Marcelo H. Ang, Xinquan Liang, 2017, IEEE Robotics and Automation Letters.

Yi Sun, Zhongcheng Li, Christian Fraboul, 2015, Ad Hoc Networks.

Yi Sun, James J. Nutaro, J. Nutaro, 2008, 2008 12th IEEE/ACM International Symposium on Distributed Simulation and Real-Time Applications.

Huayan Pu, Yi Sun, Xuedong Chen, 2007, 2007 International Conference on Mechatronics and Automation.

Yi Sun, Zhiping Qu, Yuanqi Zhang, 2018, 2018 Eighth International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA).

Jin Xu, Yi Sun, Victor O. K. Li, 2012, 2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation.

Yi Sun, Jianhua Zhang, Guolian Hou, 2011, The 2011 International Conference on Advanced Mechatronic Systems.

Yi Sun, Ying Yin, Jun Huang, 2014, 2014 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Yi Sun, N. Davey, R. Adams, 2004, 2004 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE Cat. No.04CH37541).

Xin Chen, Jian Yu, Yi Sun, 2007, Comput. Medical Imaging Graph..

Yi Sun, Na Helian, Mariana Lilley, 2017, 2017 IEEE 26th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE).

Yun Peng, Yi Sun, Shenyong Zhang, 2009, IC-AI.

Yi Sun, 2007, 2007 41st Annual Conference on Information Sciences and Systems.

Yi Sun, Niels Pirotte, Luc Claesen, 2017, 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Yi Sun, Yiqun Wu, Xiaojun Chen, 2018, International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.

Yi Sun, Xinquan Liang, Chee-Kong Chui, 2017, 2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Yi Sun, Dongfeng Wang, Yuanliang Huang, 1995, Proceedings Eighth IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems.

Yi Sun, Mohamed M. Bayoumi, 1996, Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing.

Yi Sun, F. Richard Yu, Shouchao Jiang, 2013, 2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Yi Sun, Katinka Wolter, Huaming Wu, 2016, QEST.

Yi Sun, Jizhong Xiao, Xiaochen Zhang, 2011, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation.

Yi Sun, Shiwei Ye, Haobo Wang, 2014, 2014 International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC2014).

Fred C. Lee, Ming Xu, Yi Sun, 2010, IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Yi Sun, Aaditya V. Rangan, David Cai, 2009, Journal of Computational Neuroscience.

Yi Sun, Jun Huang, Cong-Cong Xing, 2015, 2015 24th International Conference on Computer Communication and Networks (ICCCN).

Yi Sun, Fasheng Wang, Baowei Lin, 2017, Neural Computing and Applications.

Yi Sun, R. C. Bansal, A. K. Bhardwaj, 2011, Int. J. Comput. Aided Eng. Technol..

Yi Sun, Xiaobin Guo, Zhaoxia Jing, 2014, 2014 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC).

Yi Sun, Björn Engquist, 2006, Multiscale Model. Simul..

Yi Sun, Tian Xue, Benfu Lv, 2014, 2014 11th International Conference on e-Business (ICE-B).

Yi Sun, Xinquan Liang, Jin Guo, 2018, IEEE Robotics and Automation Letters.

Yi Sun, Chunming Zhao, Ming Jiang, 2019, Phys. Commun..

Yi Sun, Lin Lan, Constantinus Politis, 2020, The international journal of medical robotics + computer assisted surgery : MRCAS.

Yi Sun, Ying Hou, 2009, 2009 Fifth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing.

Neil Davey, Yi Sun, Parivash Ashrafi, 2019, The Journal of pharmacy and pharmacology.

Tommy W. S. Chow, Yi Sun, Yu Wang, 2016, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

Yi Sun, Weiling Wu, Jianping Zhao, 1999, Fifth Asia-Pacific Conference on ... and Fourth Optoelectronics and Communications Conference on Communications,.

Hui Jiang, Yi Sun, Jennifer Dworak, 2018, 2018 IEEE 27th North Atlantic Test Workshop (NATW).

Yi Sun, Junmin Shi, 2007, IEEE Transactions on Signal Processing.

Yi Sun, Zhi-Wei Cao, Kailin Tang, 2018, Briefings Bioinform..

Jayaram K. Udupa, Dewey Odhner, Yi Sun, 2006, SPIE Medical Imaging.

Peng Xu, Yi Sun, Feng Zhai, 2016, 2016 10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA).

Yi Sun, Xinquan Liang, Jin Guo, 2017, 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA).

Yi Sun, Marcelo H. Ang, Xinquan Liang, 2017, 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

Silvestro Micera, Yi Sun, Jamie Kyujin Paik, 2013, 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Yi Sun, F. Richard Yu, Qingmin Wang, 2012, 2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Yi Sun, Roni Even, David A. Bryan, 2016, RFC.

Yi Sun, Liang-rui Tang, Jun-jun Bian, 2012, 2012 8th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Yi Sun, 2001, Proceedings International Conference on Information Technology: Coding and Computing.

Xiaogang Wang, Yi Sun, Xiaoou Tang, 2015, 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Yi Sun, Kazuhiro Ohtsuki, Hidenari Kiyomitsu, 2016, 2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE).

Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, Jan Unkelbach, 2009, ICANN.

Yi Sun, Amir Firouzeh, Jamie Paik, 2013, 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Yi Sun, Bing Li, Jizhong Xiao, 2015, 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics.

Yi Sun, Haibo Li, Jiaomin Liu, 2008, 2008 3rd International Conference on Innovative Computing Information and Control.

Lijun Yin, Yi Sun, Yi Sun, 2008, 2008 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops.

Yi Sun, GuoQiang Peng, 2008 .

Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, Faustino J. Gomez, 2012, ICML.

Yi Sun, Shiwei Ye, Yuan Sun, 2014, 2014 International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA).

Yi Sun, Xuedong Chen, Xinjie Wang, 2012 .

Yi Sun, Yu-ying Shen, Ran-ming Li, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2005. IGARSS '05..

Qin Li, Yi Sun, Liangrui Tang, 2010, 2010 3rd IEEE International Conference on Broadband Network and Multimedia Technology (IC-BNMT).

Yi Sun, Zhongcheng Li, Christian Fraboul, 2013, PE-WASUN '13.

Bruce Christianson, Neil Davey, Yi Sun, 2011 .

Yi Sun, Chaofeng Sha, Peisen Yuan, 2014, DASFAA Workshops.

Yi Sun, Shuai Guo, Rongchuan Sun, 2018, 2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO).

Yi Sun, Shugen Ma, Chao Ren, 2016, Robotics and biomimetics.

Katsutoshi Yada, Yi Sun, Bo Wu, 2018, 2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC).

Yi Sun, Xin Jiang, Xiaobing Zhang, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Yi Sun, Jianguo Huang, Hongfeng Qin, 2003, 2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003. Proceedings. (ICASSP '03)..

Li Li, Yi Sun, Jiaomin Liu, 2010, Int. J. Model. Identif. Control..

Bin Li, Yi Sun, Bing Zhao, 2017, 2017 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS).

Yi Sun, Jiangchuan Liu, Xiaowen Chu, 2009, Guide to Wireless Ad Hoc Networks.

Yi Sun, Luc Claesen, Wout Swinkels, 2015, 2015 IEEE 13th International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS).

Yu Zhou, Yi Sun, Jihai-Jiang, 2011, Proceedings of 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology.

Yi Sun, Shugen Ma, Yingzhong Tian, 2017, 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA).

Yi Sun, Sumeet Gupta, Kwok Kee Wei, 2016, Electron. Commer. Res. Appl..

Myung J. Lee, Yi Sun, Jong-Suk Chae, 2007 .

Yi Sun, Bingfei Ren, Yunong Lin, 2013, 2013 International Conference on Computational and Information Sciences.

Yi Sun, T. Kameda, 2007, 2007 ITI 5th International Conference on Information and Communications Technology.

Yi Sun, Hongliang Ren, Xinquan Liang, 2017, IEEE Robotics and Automation Letters.

Huimin Lu, Limei Peng, Yi Sun, 2018, Mob. Networks Appl..

Qing Wang, Yi Sun, Chunping Hou, 2013, 2013 8th International Conference on Computer Science & Education.

Yi Sun, Cheng Lei, Xudong Jia, 2016, Int. J. Embed. Syst..

Yi Sun, Hongliang Ren, Haibo Yu, 2015, 2015 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR).

Tom Schaul, Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, 2009, GECCO '09.

Ali N. Akansu, Yi Sun, Xiaodong Cai, 2003, IEEE Trans. Wirel. Commun..

Yi Sun, 2008, 2008 42nd Annual Conference on Information Sciences and Systems.

Yi Sun, Yi Zeng, Kang Wang, 2008, 2008 International Conference on BioMedical Engineering and Informatics.

Yi Sun, Victor O. K. Li, Albert Y. S. Lam, 2014, 2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).

Yi Sun, Xiaohong Ma, Jian Yang, 2021, Signal Process. Image Commun..

Yi Sun, Luc Claesen, Wout Swinkels, 2018, 2018 11th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Xiaogang Wang, Yi Sun, Xiaoou Tang, 2013, 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Yi Sun, Ping Zhou, Yi-jin Yang, 2003, IGARSS 2003. 2003 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Proceedings (IEEE Cat. No.03CH37477).

Yi Sun, Dandan Huang, 2015, Signal Process. Image Commun..

Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, Faustino J. Gomez, 2010, NIPS.

Yi Sun, Ran-ming Li, Xiao-lei Cao, 2005, Proceedings. 2005 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2005. IGARSS '05..

Jian Yu, Yi Sun, Ying Hou, 2006, 3rd IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: Nano to Macro, 2006..

Neil Davey, Yi Sun, Rod Adams, 2010, The Journal of pharmacy and pharmacology.

Xiaogang Wang, Yi Sun, Xiaoou Tang, 2015, ArXiv.

Yi Sun, Limin Sun, Wei Huangfu, 2007, 2007 IEEE International Performance, Computing, and Communications Conference.

Qin Li, Yi Sun, Liangrui Tang, 2009, 2009 IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital Content.

Yi Sun, Xiaoqiang Lu, Yuan Yuan, 2011, Neurocomputing.

Yi Sun, Jun Lu, Shuang Zhou, 2015, 2015 IEEE International Conference on Computer and Communications (ICCC).

Yi Sun, Zhao Pan, 2018, 2018 8th International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS).

Xiongwen Zhao, Yi Sun, Lu Zhang, 2018, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering.

Yi Sun, Xinquan Liang, Hong Kai Yap, 2017, IEEE Robotics and Automation Letters.

Yi Sun, Kazuhiro Ohtsuki, Hidenari Kiyomitsu, 2015, 2015 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE).

Yi Sun, Meihua Li, Yinghao He, 2004, SPIE Optics + Photonics.

Yi Sun, Liangrui Tang, Qi Zuo, 2009, 2009 5th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Yi Sun, Xiaodong Cai, 2004, IEEE Transactions on Signal Processing.

Yi Sun, Guiping Su, Shiwei Ye, 2015, 2015 International Conference on Behavioral, Economic and Socio-cultural Computing (BESC).

Yi Sun, Xiaoqiang Lu, Yuan Yuan, 2011, Pattern Recognit..

Jianli Zhao, Yi Sun, Zhaowei Sun, 2011, 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Yi Sun, Lifu Wang, Ruizhi Liu, 2016, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Yi Sun, Gaogang Xie, Yingke Xie, 2012 .

Yi Sun, Bing Fan, Jutan Wei, 2012, 2012 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Yi Sun, Kan Liu, Dezheng Zhang, 2016, 2016 4th International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems (CCIS).

Baozhi Chen, Myung J. Lee, Yi Sun, 2007, IEEE GLOBECOM 2007 - IEEE Global Telecommunications Conference.

Yi Sun, Jie-Gu Li, Song-Yu Yu, 1995, IEEE Trans. Image Process..

Bin Li, Yi Sun, Runze Wu, 2012, 2012 8th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Yi Sun, F. Richard Yu, Nan Zhao, 2013, 2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Yi Sun, Ying Liu, Geng Peng, 2008, 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Peter Tiño, Yi Sun, Ian T. Nabney, 2004, J. Chem. Inf. Model..

Yanqing Zhang, Yi Sun, Yuchun Tang, 2004, 2004 Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology.

Bin Li, Yi Sun, GuangXiang Jin, 2017, 2017 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS).

Yi Sun, Weidong Li, Quansheng Zhu, 2010, 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference.

Yi Sun, Kun Guo, Quan Jin, 2017, 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data).

Xiaowei Li, Yi Sun, Limin Sun, 2008, J. Signal Process. Syst..

Yi Sun, Robert R Alfano, Yuanlong Yang, 2012, Journal of biomedical optics.

Yi Sun, Huiling Xing, Zongbo Wang, 2012, Proceedings of IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE) 2012.

Yi Sun, Zhongwei Wang, Hangping Qiu, 2019, 2019 2nd International Conference on Information Systems and Computer Aided Education (ICISCAE).

Bin Li, Yi Sun, Feng Zhai, 2017, 2017 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS).

Yi Sun, Yi Sun, 1996, Proceedings of International Conference on Neural Networks (ICNN'96).

Yi Sun, Dennis L. Parker, 1999, IEEE Transactions on Medical Imaging.

Jun Wang, Lijun Yin, Xiaozhou Wei, 2006, 7th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FGR06).

Yi Sun, Cheng Wang, Huan Luo, 2016, 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Qin Li, Yi Sun, Liangrui Tang, 2010, 2010 3rd IEEE International Conference on Broadband Network and Multimedia Technology (IC-BNMT).

Hui Jiang, Yi Sun, Jennifer Dworak, 2019, 2019 26th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS).

Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, Faustino J. Gomez, 2011, ICML.

Yi Sun, Jack Y. Leu, Robert Aboolian, 2012, Int. J. Inf. Syst. Supply Chain Manag..

Neil Davey, Yi Sun, Peter C. R. Lane, 2009, 2009 Proceeding of International Conference on Methods and Models in Computer Science (ICM2CS).

Yi Sun, Ying Hou, Jiasheng Hu, 2007, IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

Yi Sun, Jizhong Xiao, Xiaochen Zhang, 2015, Robotica.

Bin Li, Peng Xu, Yi Sun, 2017, 2017 6th International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT).

Yi Sun, Shiwei Ye, Yuan Sun, 2015, 2015 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA).

Yi Sun, Yan Wang, Yinghao He, 2005, ICNC.

Yi Sun, Na Deng, Martin Haenggi, 2018, 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

Jiang Wu, Yi Sun, Yifeng Sun, 2018, Multimedia Tools and Applications.

Shiwen He, Yi Sun, Daming Shi, 2014, 2014 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Bin Li, Yi Sun, Di Liu, 2017, 2017 2nd International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE).

Yi Sun, 1998, ICC '98. 1998 IEEE International Conference on Communications. Conference Record. Affiliated with SUPERCOMM'98 (Cat. No.98CH36220).

Yi Sun, Shugen Ma, Huayan Pu, 2016, Robotics and biomimetics.

Yi Sun, Xiaohong Ma, Xiangbo Lin, 2019, 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Yi Sun, Jianmin Sun, 2010, The 2nd International Conference on Information Science and Engineering.

Yi Sun, Yijun He, Jinlin Ji, 2016, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.

Yi Sun, Jianmin Sun, 2011, 2011 Third International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation.

Qin Zhang, Yi Sun, Liangrui Tang, 2009, 2009 International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering.

Yi Sun, Jack Y. Leu, Shaoyi He, 2007, Decis. Support Syst..

Yi Sun, Feng Zhou, Yan Li, 2012, 2012 IEEE 75th Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Yi Sun, Tom Brown, Dan Hendrycks, 2019, ArXiv.

Mingdong Tang, Yi Sun, Tao Lin, 2012, Science China Information Sciences.

Yi Sun, Yan Wang, Wenxing Zhang, 2009, 2009 Fifth International Conference on Natural Computation.

Miao Pan, Yuguang Fang, Yang Song, 2014, 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Yi Sun, Aaditya V. Rangan, David Cai, 2009, Journal of Computational Neuroscience.

Yi Sun, Zhijian Ou, Wei Hu, 2010, 2010 International Conference on Audio, Language and Image Processing.

Yi Sun, Clark D. Thomborson, 1993, [1993] Proceedings Third Great Lakes Symposium on VLSI-Design Automation of High Performance VLSI Systems.

Yi Sun, Mohamed M. Bayoumi, 1996, Fourth International Symposium on Signal Processing and Its Applications.

Ke Xu, Yi Sun, Jiangchuan Liu, 2008, 2008 IEEE International Conference on Communications.

Shuping Zhao, Yi Sun, Song Gao, 2013, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.

Yan Yu, Yi Sun, Jinqing Qi, 2010, 2010 Third International Symposium on Information Science and Engineering.

Yi Sun, Xinquan Liang, Chee-Kong Chui, 2019, IEEE Robotics Autom. Lett..

Yi Sun, F. Richard Yu, Nan Zhao, 2015, IEEE Communications Letters.

Yi Sun, Aaditya V. Rangan, David Cai, 2009, Journal of Computational Neuroscience.

Yi Sun, Yi Wang, Ying-Wu Fang, 2005, 2005 International Conference on Machine Learning and Cybernetics.

Tom Schaul, Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, 2011, 2011 IEEE Congress of Evolutionary Computation (CEC).

Pingzhi Fan, Yi Sun, Kai Yu, 2009, 2009 IEEE Wireless Communications and Networking Conference.

Yi Sun, F. Richard Yu, Nan Zhao, 2016, IEEE Transactions on Vehicular Technology.

Tom Schaul, Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, 2010, GECCO '10.

Yi Sun, Yu-mei Zhao, Yan-xia Tong, 2009, 2009 International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering.

Yi Sun, Chetan Kumar, John B. Norris, 2009, Decis. Support Syst..

Yi Sun, Hongliang Ren, Koon Lin Tan, 2016, 2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE).

Yi Sun, Jamie Paik, Yun Seong Song, 2013, 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Yi Sun, Huaming Wu, Jochen H. Schiller, 2015, 2015 International Conference on Location and GNSS (ICL-GNSS).

Shuping Zhao, Yi Sun, Kai Wang, 2012, 2012 19th IEEE International Conference on Image Processing.

Yi Sun, Yalang Mao, Xueliang Xia, 2010, Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence.

Lijun Yin, Yi Sun, Xiaochen Chen, 2008, 2008 8th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition.

Yi Sun, Wei Wang, Jun Huang, 2014, 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).

Jun Wang, Yong Huang, Yi Sun, 2014, 2014 International Conference on Multisensor Fusion and Information Integration for Intelligent Systems (MFI).

Yun Peng, Yi Sun, Shenyong Zhang, 2010 .

Yi Sun, 1996, Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing.

Yi Sun, Ye Fan, Guiping Su, 2018, 2018 5th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing (BESC).

Yi Sun, Jizhong Xiao, Xiaochen Zhang, 2013, Int. J. Mechatronics Autom..

Yi Sun, Jochen H. Schiller, Yubin Zhao, 2014, 2014 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

Yi Sun, Tommi S. Jaakkola, Tatsunori B. Hashimoto, 2015, NIPS.

Xiaogang Wang, Yi Sun, Xiaoou Tang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Computer Vision.

Yi Sun, Min Jiang, Zhiping Qu, 2019, Journal of X-ray science and technology.

Yi Sun, Ying Yin, Jun Huang, 2015, 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Yi Sun, Tommi S. Jaakkola, Tatsunori B. Hashimoto, 2015, AISTATS.

M. M. Bayoumi, Yi Sun, 1993, Proceedings of 1993 International Conference on Neural Networks (IJCNN-93-Nagoya, Japan).

Jun Wang, Lijun Yin, Xiaozhou Wei, 2006, 2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06).

Yi Sun, Xi Shen, Ping Gui, 2016, 2016 IEEE 25th North Atlantic Test Workshop (NATW).

Lijun Yin, Yi Sun, Michael Reale, 2008, 2008 8th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition.

Wei Jie, Yi Sun, Lizhe Wang, 2011, Comput. Syst. Sci. Eng..

Yi Sun, Yangdong Wu, JianHua Li, 2000, SPIE Optics + Photonics.

Yi Sun, Heng Li, Ruiyun Yu, 2015, 2015 IEEE 12th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems.

Yi Sun, Qiang Chen, Jin-Peng Wang, 2003, Proceedings of the 2003 International Conference on Machine Learning and Cybernetics (IEEE Cat. No.03EX693).

Yi Sun, Xiaoqiang Lu, Gangfeng Bai, 2010, Image Vis. Comput..

Yi Sun, Guangming Tang, Xiaoyu Xu, 2017, KSII Trans. Internet Inf. Syst..

Yi Sun, Yan Tian, Jianxiang Li, 2019, IEEE Access.

Yi Sun, Jennifer Dworak, LeRoy Winemberg, 2016, 2016 IEEE International Test Conference (ITC).

Yi Sun, Min Liu, E. Dutkiewicz, 2007, 2007 International Symposium on Communications and Information Technologies.

Yi Sun, Dennis L. Parker, 2001, IEEE Trans. Image Process..

Ming Jiang, Yi Sun, Chunming Zhao, 2019, 2019 11th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP).

Hua-Pin Chen, Yi Sun, Xiaodong Zhang, 2009, 2009 3rd IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications.

Yang Gao, Yi Sun, Yingzhou Zhang, 2018, 2018 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC).

Yi Sun, Guoqing Li, Dingsheng Liu, 2005, International Conference on Computational Science.

Myung J. Lee, Junjun Li, Yi Sun, 2007, IEEE GLOBECOM 2007 - IEEE Global Telecommunications Conference.

Yi Sun, Valerie V. Cross, 2007, 2007 IEEE International Fuzzy Systems Conference.

Yi Sun, Xiaodong Zhang, C. C. Chiu, 2009, 2009 3rd IEEE International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications.

Lang Tong, Yi Sun, 1999, 1999 2nd IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (Cat. No.99EX304).

Yi Sun, Shiwei Ye, Yuan Sun, 2016, International Journal of Data Science and Analytics.

Yi Sun, Victor O. K. Li, 2015, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC).

Yi Sun, Siau-Cheng Khoo, Wee Kheng Leow, 2004, Proceedings. 26th International Conference on Software Engineering.

Yi Sun, Mingming Jiang, Guangming Tang, 2017, Multimedia Tools and Applications.

Yi Sun, Mukund Sundararajan, 2011, EC '11.

Bharat K. Bhargava, Yi Sun, Kevin Houzhi Xu, 2014, Int. J. Next Gener. Comput..

Yi Sun, Shiwei Ye, Shunya Inoue, 2014, EDM.

Lijun Yin, Yi Sun, 2009, 2009 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops.

Yi Sun, Jia Song, Xiaodong Zhang, 2014, J. Appl. Math..

Xiang Li, Yi Sun, 2017, Cluster Computing.

Yi Sun, Jun Gao, Qi Liu, 2013, Journal of Cheminformatics.

Tom Schaul, Yi Sun, Frank Sehnke, 2010, Paladyn J. Behav. Robotics.

Jian Chen, Yi Sun, Song-tao Sun, 2007, SPIE Defense + Commercial Sensing.

Yi Sun, Tsunehiko Kameda, 2005, Multimedia Information Systems.

Yi Sun, Jinglin Shi, E. Dutkiewicz, 2007, 2007 IEEE International Conference on Telecommunications and Malaysia International Conference on Communications.

Yi Sun, Jochen H. Schiller, Yubin Zhao, 2015, 2015 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC).

Yi Sun, Jian Lu, HongRan Zhang, 2014, Signal Process. Image Commun..

Peter Tiño, Yi Sun, Ata Kabán, 2005, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Xuejiao Liu, Yi Sun, Luhong Liang, 2017, 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Yi Sun, Zhaowen Lin, Jun Huang, 2018, KSII Trans. Internet Inf. Syst..

Yi Sun, Fubin He, 2015, 2015 IEEE 7th International Conference on Awareness Science and Technology (iCAST).

Yi Sun, Su Yang, Jun Gao, 2016, 2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData).

Yi Sun, Gary J. Koehler, 2006, Decis. Support Syst..

Yi Sun, Jing Li, Liang-rui Tang, 2009, 2009 International Conference on Computational Intelligence and Software Engineering.

Xiaojun Jing, Yi Sun, Songlin Sun, 2013, 2013 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing.

Bin Li, Yi Sun, Runze Wu, 2012, 2012 8th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing.

Kun Li, Yi Sun, Xiaoyan Zhang, 2013, 2013 International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS).

Yi Sun, Meng Li, Liang rui Tang, 2011, 2011 International Conference on Control, Automation and Systems Engineering (CASE).

Yi Sun, Jun Li, Xueliang Huang, 2013, 2013 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC).

Yi Sun, Xiao-Fan Zhi, Zhi-Cheng Liao, 2009, 2009 Fifth International Joint Conference on INC, IMS and IDC.

Bin Li, Jing Zhang, Yi Sun, 2015, 2015 4th International Conference on Computer Science and Network Technology (ICCSNT).

Yi Sun, Tsunehiko Kameda, Luis A. Goddyn, 2005, ISAAC.

Bin Li, Yi Sun, Jiao Yang, 2014, IEEE Transactions on Power Delivery.

Qi Liu, Yi Sun, Hongli Gao, 2018, 2018 International Conference on Sensing,Diagnostics, Prognostics, and Control (SDPC).

Tao Li, Yi Sun, Lin Wang, 2016, 2016 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC).

Na Liu, Min Zhang, Yi Sun, 2017, IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society.

Lijun Yin, Yi Sun, 2006, 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06).

Kai Zhang, Yi Sun, Qing Jiang, 2012, 2012 3rd IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital Content.

Yi Sun, Aaditya V. Rangan, David Cai, 2011, Journal of Computational Neuroscience.

Yi Sun, Qiu-hua Zhang, Ming-ming Huang, 2006, SPIE Defense + Commercial Sensing.

Yi Sun, Tracy Camp, Igor Terekhov, 1999, Proceedings of the 1999 ICPP Workshops on Collaboration and Mobile Computing (CMC'99). Group Communications (IWGC). Internet '99 (IWI'99). Industrial Applications on Network Computing (INDAP). Multime.

Yi Sun, Xiyu Liu, Enxiu Chen, 2010, 2010 Sixth International Conference on Natural Computation.

Yi Sun, Junmin Shi, 2007, MILCOM 2007 - IEEE Military Communications Conference.

Yi Sun, Jürgen Schmidhuber, Faustino J. Gomez, 2011, AGI.

Lijun Yin, Yi Sun, Xiaochen Chen, 2010, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans.

Miao Pan, Yuguang Fang, Yi Sun, 2016, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.

Yi Sun, Chenglu Wen, Cheng Wang, 2016, 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Xiaojun Jing, Yi Sun, Songlin Sun, 2013, IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology.